ZERBITZU ETA PROGRAMAK:

PRESTAKUNTZA PROGRAMAK:

1.Etengabeko prestakuntza (hiruhilekoa).

Urte bakoitzean, etengabeko prestakuntzako hiru programazio eskainiko dira, hiruhileko bakoitzean bana: urtarriletik martxora, apiriletik ekainera eta urritik abendura.

Ikastaro eskaintza: (Gaztelaniaz eta Euskaraz) bigai-ardatz hauetan banaturik:
1.Garapen pertsonala
Ikaskuntza-guneak, gaitasun pertsonalak eta sozialak garatzeko, betiere partehartzeari begira.
2.Taldeen eta erakundeen garapena.
Ikaskuntza-guneak, talde-jarduna bideratzeko, kudeaketa asoziatiborako, gure erakundeen barneko eta kanpoko
komunikaziorako, taldeak dinamizatzeko, eta abarrerako.

2.Prestakuntza nahieran (gizarteerakundeendako).

Zerbitzu honen bitartez atzeman nahi dira kolektiboek eta udalerrian egiten diren prozesuek dituzten prestakuntza-beharrak, herritarren partaidetzako, berdintasuneko eta gizartearen ahalduntzearen arloaz bezainbatean. Prestakuntza-modalitate honetan, entitate eta gizarte-kolektiboek xehetasun osoz adierazi beharko dute zer premia duten, eta Udalak prestakuntza-jarduera antolatuko die. Nahierako prestakuntza honetan ikastaroak irekiak dira, baina berariazko prestakuntza zer kolektibok edo prozesuk eskatu eta horri zuzenduko zaio batez ere.

3.Prestakuntza elkarteekin (prestakuntzarako diru-laguntzen bidez).

Deialdi honek tresna bat izan nahi du Udalaren esparruan, elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko entitateek prestakuntza-jarduerak gara ditzaten, helburu harturik herritarren partaidetzako eta gizartea ahalduntzeko arloan trebakuntza-prozesuak bultzatzea.


LANKIDETZA: PRESTATZAILEEN ETA IKASTARO-PROPOSAMENEN POLTSA

Formakuntza programatik, prestatzaileen eta ikastaro proposamenen poltsa bat sortuko du, prestatzaile gisa aritu eta prestakuntza-jarduerak eman nahi dituzten horiek izena eman dezaten.
Prestatzaile-poltsan sartzeko, proposamen bat bidali beharko da, honako hauez osatua:

  •  Aurkezpen-gutuna
  • Prestakuntza-proposamenaren
  • Curriculum vitae Proposamenak formacion.participacion@pamplona.es

Helbidera bidali beharko dira, edo aurrez aurrez aurkeztu Kondestablen (Kale Nagusia 2, 2. Solairua) Tel: 948 42 02 66


SUSTAPEN EKINTZAK: 

1.Jardunaldiak, hitzaldiak, topaketa-foroak, etab. antolatzea.

2.Boluntarioen, partaidetzaren eta solidaritatearen balioak hedatzea kanpainak eta erakusketak eginez, eta komunikabideekin elkarlanean arituta.

3.Argitalpen propioak egitea.