AHOLKULARITZA JURIDIKOA

 

Aholkularitza Juridikoko zerbitzua Udalaren doako zerbitzu bat da, xede duena informazioa, orientazioa, aholkuak, prestakuntza eta trebakuntza eskaintzea partaidetzaren eta asoziazionismoaren inguruan herritarrei, oro har, eta irabazi asmorik gabeko entitateei bereziki (elkarteak, fundazioak, etab.).

Haien helburuen artean dago herritarren partaidetza eta elkarte-mugimendua sustatzea eta dinamizatzea, eta proiektu zein ekimenen gizarte-ekintzailetza sustatzeko aholku eta laguntza ematea, jada existitzen den elkarte-ehuna indartzen den bitartean.

Hainbat gairi buruzko aholkuak ematen ditu, erakundeen eraketatik hasi eta horien eguneroko kudeaketari buruzkoetaraino; azken horretan hainbat alor sartzen dira, hala nola giza baliabideak (langileen kontratazioa, boluntarioen araubidea, zerbitzuen ordainketa…), fiskalitatea (zerga-betebeharrak, izan litezkeen irabaziak…), eta diru-laguntzak, besteak beste.


Kontsultak aurrez aurre, telefonoz zein posta elektronikoz egin daitezke:

Aurrez aurre: Zentro, elkarlaneko gunea: Kondestablearen jauregia, 2. solairua. (Kale Nagusia, 2) Ezinbestekoa da hitzordua aldez aurretik eskatzea, 948 420 266 telefonora deituta

Telefonoz: 948 420 266

Helbide elektronikoa: asesoria.participacion@pamplona.es

Ordutegia:

  • Astelehenetan, 9:00 – 14:00 | 17:00  –  20:00
  • Ostiraletan, 9:00 – 11:00
 Udako ordutegia:
  • Astelehenetan eta ostiraletan: 9:00 -14: 00. Itxita uztailaren 1etik 15era.

Araudia


AHOLKULARIAK ERANTZUTEN DU 

Argitu dezakegun zalantzaren bat al duzu?

Bidali mezu bat asesoria.participacion@pamplona.es helbidera eta lagun askorendako baliagarriak izan daitezkeen zalantza horiei erantzuna emango diegu 

1. Zenbatean behin jakinarazi behar ditu nire elkarteak Zuzendaritza Batzordean ematen diren aldaketak?

 Aldaketak ematen diren guztietan, eta edozein kasutan, estatutuetan ezarritakoarekin bat eta jasotako epeen barruan. Horrez gain, behin kide berriak aukeratu eta gero 30 eguneko epea duzue hori jakinarazteko.


ELKARTEEN GAURKOTASUN JURIDIKOA

– Kultur zein Kirol Elkarteei aplikatzekoak diren arauen aldaketa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari (PFEZ) dagokionez :

PFEZaren Foru Legearen Testu Bateginaren aldaketa onetsi da duela gutxi Nafarroan. Horren arabera, irabazi-asmorik gabeko entitateek kirol zein kultur jarduerak eman edo garatzen dituzten pertsona fisikoei ordaintzen dizkieten diru-kopuruek ez dute PFEZ atxikipenik izango, eta ez da horien berri emateko betebeharrik egongo, betiere kopuru horiek ez badute urteko eta hartzaile bakoitzeko 3.600 euro baino gehiago jotzen. Informazio gehiago, hemen: https://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-2/, edo eskatu hitzordura Aholkularitza Juridikoan.

Betebeharrak gardentasunaz bezainbatean:

Zure elkartearen finantzabideen artean diru-laguntza publikoak badaude, jakin behar duzu Administrazioari derrigorrez jakinarazi behar zaiola zuen entitateko gobernu-organoko kideek, administraziokoek edo zuzendaritzakoek zenbat diru jasotzen duten, ekainaren 21eko Gardentasunari buruzko 19/2013 Foru Legeak ezarritakoarekin bat.


MATERIALA:

 AHOLKULARITZA KURSOAK: