1.Etengabeko prestakuntza (hiruhilekoa).

Urte bakoitzean, etengabeko prestakuntzako hiru programazio eskainiko dira, hiruhileko bakoitzean bana: urtarriletik martxora, apiriletik ekainera eta urritik abendura.

Ikastaro eskaintza: (Gaztelaniaz eta Euskaraz) bigai-ardatz hauetan banaturik:

  1. GIZARTE-TREBETASUNAK
  2. PARTAIDETZA-TRESNAK
  3. GIZARTERATZEA
  4. ELKARTEEN KUDEAKETA
  5. TREBETASUN TEKNOLOGIKOAK

Programazioaren historikoa:

2.Prestakuntza nahieran (gizarteerakundeendako).

Zerbitzu honen bitartez atzeman nahi dira kolektiboek eta udalerrian egiten diren prozesuek dituzten prestakuntza-beharrak, herritarren partaidetzako, berdintasuneko eta gizartearen ahalduntzearen arloaz bezainbatean. Prestakuntza-modalitate honetan, entitate eta gizarte-kolektiboek xehetasun osoz adierazi beharko dute zer premia duten, eta Udalak prestakuntza-jarduera antolatuko die. Nahierako prestakuntza honetan ikastaroak irekiak dira, baina berariazko prestakuntza zer kolektibok edo prozesuk eskatu eta horri zuzenduko zaio batez ere.

3.Prestakuntza elkarteekin (prestakuntzarako diru-laguntzen bidez).

Deialdi honek tresna bat izan nahi du Udalaren esparruan, elkarteek eta irabazi-asmorik gabeko entitateek prestakuntza-jarduerak gara ditzaten, helburu harturik herritarren partaidetzako eta gizartea ahalduntzeko arloan trebakuntza-prozesuak bultzatzea.