Diru-laguntzen deialdiak, 2020. urtean honako proiektu hauetarako: ingurumena hezteko eta sentsibilizatzeko proiektuak, ingurumen-boluntariotzako proiektuak, lurraldea zaintzeko proiektuak eta herritarren zientziako proiektuak.

Xedea: Foru Komunitateko zergadunek interes sozialeko beste helburu batzuetarako bideratzen dituzten tributuen 100eko 0,7ko esleipena arautzen duen ekainaren 5eko 7/2009 Foru Legean ezarritakoaren arabera, Nafarroako gobernuz kanpoko elkarte eta erakundeek ingurumena hobetzeko laguntza-helburuak lortzeko sustatutako proiektuei diru-laguntzak emateko, kudeatzeko eta kontrolatzeko araubide orokorra ezartzea da oinarri hauen xedea.

Diru-laguntza emateko organoa: Landa Garapen eta Ingurumen Saila

Aurkezteko epea: 2020ko abuztuaren 17a

Informazio gehiago:https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/155/2 


Gazte-elkarteentzako diru-laguntza 2020

Xedea: Nafarroako Gazteria Erakundeen Erroldan inskribatutako erakundeei eta Nafarroako beste gazte erakunde batzuei diru-laguntzak emateko araubidea ezartzea, 2020an gazteriaren arloan programak garatzeko eta ekipamendua eskuratzeko.
Diru-laguntza emateko organoa: Nafarroako Gazteriaren Institutua
Aurkezteko epea: 2020ko abuztuaren 17a
Informazio gehiago: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8662/Subvencion-a-asociaciones-juveniles-2020


Aisialdiko begirale edo zuzendarien ikastaroak (2019-2020) egiten dituzten gazteentzako laguntzen deialdia

Xedea: Nafarroako gazteen hezkuntza ez-formala sustatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzea, aisialdiko, denbora libreko eta boluntariotzako jarduerak ahalik eta baldintza onenetan egin ahal izan ditzaten eta aukera berdintasunean prestakuntza hori jaso ahal izan dezaten.

Deialdiko baldintzak beteta, 2019ko urriaren 1etik 2020ko irailaren 30era bitartean amaitu diren ikastaroetarako laguntzak eskatu ahal izango dira.

Diru-laguntza emateko organoa: Nafarroako Gazteriaren Institutua

Aurkezteko epea: 2020ko irailaren 30a

Informazio gehiago: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6456/Convocatoria-de-ayudas-para-las-personas-jovenes-que-realicen-cursos-de-Monitores-o-Directores-de-Tiempo-organizados-e-impartidos-por-las-Escuelas-de-Tiempo-Libre-oficialmente-reconocidas-por-el-oficialmente


“Sahararrentzako esku-hartze sozialak eta ekonomikoak egiteko 2020an dirulaguntzen deialdia”

Xedea: Eskubide Sozialetako Departamentuak dirulaguntzen deialdi bat egiten du, 2020rako, dirulaguntza horien bidez finantza daitezen garapenerako gobernuz kanpoko Nafarroako erakundeek (hemendik aurrera, GGKE) sahararren alde egiten dituzten esku-hartze sozialak eta ekonomikoak, errefuxiaturik baitaude Tindufeko (Aljeria) kanpamentuetan. Dirulaguntzen helburua izanen da pobreziaren kontra borrokatzea eta giza garapena sustatzea.

Esku-hartzeak lau mota edo modalitatetakoak izaten ahal dira:

–A) modalitatea: elikagai-laguntza.

–B) modalitatea: osasuna.

–C) modalitatea: Saharako Administrazioko gaitasunak indartzea.

–D) modalitatea: hezkuntza.

Diru-laguntza emateko organoa: Eskubide Sozialetako Departamentua

Aurkezteko epea: 2020- 08 – 26

Informazio gehiago: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6456/Convocatoria-de-ayudas-para-las-personas-jovenes-que-realicen-cursos-de-Monitores-o-Directores-de-Tiempo-organizados-e-impartidos-por-las-Escuelas-de-Tiempo-Libre-oficialmente-reconocidas-por-el-oficialmente


 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita, toki entitateek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek lurralde garapen jasangarriko proiektuak gauza ditzaten, 2020. urtean, Nafarroa Ezagutu Sareko espazioetan eta ibilbideetan

Xedea: dirulaguntza batzuk emateko araubidea ezartzea, inbertsio izaerako proiektu edo ekintzak finantzatzeko Nafarroa Ezagutu Sarean integratutako espazioen eta ibilbideen lurralde-eremuan, sare horri lotutako entitateek egiten badituzte.

Hona hemen deialdi honi lotutako lurralde-eremuak: Nafarroa Ezagutu Sareko “Gune bereziak” eta “Ibilbideak eta bideak”. Web-orri hauetan kontsulta daitezke:

http://redexploranavarra.es/espacios-singulares/

http://redexploranavarra.es/itinerarios-caminos/

Diru-laguntza emateko organoa: Proiektu Estrategikoetako Departamentua

Aurkezteko epea: 2020- 09 – 01

Informazio gehiago: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6456/Convocatoria-de-ayudas-para-las-personas-jovenes-que-realicen-cursos-de-Monitores-o-Directores-de-Tiempo-organizados-e-impartidos-por-las-Escuelas-de-Tiempo-Libre-oficialmente-reconocidas-por-el-oficialmente


Borondatezko ekintza duten erakundeen erroldan inskribatutako boluntariotzako erakundeentzako eta boluntariotzako programak dituzten erakundeentzako laguntzak, kirolaren arloko ekintzak eta jarduerak egiteko.

Xedea: borondatezko Ekintza duten Erakundeen Erroldan inskribatutako Boluntariotzako Erakundeei eta Boluntariotzako programak dituzten Erakundeei laguntzak norgehiagoka-araubidean emateko prozedura ezartzea, kirolaren arloko ekintzak eta jarduerak egiteko, betiere jarduera horiek Boluntariotzako Proiektu baten barruan badaude eta 2020ko urtarrilaren 1etik urriaren 31ra bitartean egiten badira, bi datak barne.
Dagokion Boluntariotza Proiektua osatzen duten jarduerak askotarikoak izan daitezke: jolas- eta jolas-jarduerak, jarduera lehiakorrak, prestakuntza-jarduerak, etab., eta lehentasuna emango zaie gizonen eta emakumeen arteko partaidetza ekitatiboa duten jarduerei.
Organo emailea: Kirol Sustapeneko Atala
Aurkezteko epea: 2020ko azaroaren 20a
Informazio gehiago:
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8526/Ayudas-a-entidades-de-voluntariado-y-entidades-con-programas-de-voluntariado-para-la-realizacion-de-acciones-y-actividades-en-el-ambito-del-deporte


Lan elkartuko kooperatibei eta lan-sozietateei laguntzea, langabeak bazkide gisa sartzeko

Deialdiaren xedea : deialdi honen xedea da lan elkartuko kooperatibei eta lan-sozietateei diru-laguntzak emateko baldintzak eta betekizunak arautzea. Diru-laguntza horien xedea da sustatzea, izaera mugagabez, langabeak, kooperatiba edo lan-sozietate berean aldi baterako lan-kontratua duten langileak eta kooperatiba edo lan-sozietate berean iraupen jakineko bazkide-langileak sartzea.

Organo emailea: kultura eta Kirol Saila Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren Atala

Aurkezteko epea: 2020ko urriaren 31

Informazio gehiago: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2789/Ayuda-a-cooperativas-y-sociedades-laborales-por-la-incorporacion-de-desempleados-como-socios


Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako ediziorako laguntzak 2020

Objektua: irabazi asmorik gabeko erakundeei laguntza ekonomikoa ematea liburuak edo aldizkariak euskarri tradizionalean (paperean edo euskarri elektronikoan) edo edizio diskografikoetan argitaratzeko, baldin eta horien edukiak artistikoak, kulturalak edo zientifikoak badira eta 2019ko azaroaren 23tik 2020ko azaroaren 23ra bitartean (biak barne) argitaratutako jatorrizko eta argitaratu gabeko lanak badira.

Diru-laguntza emateko organoa: Kultura eta Kirol Saila Baliabideen eta Garapen Estrategikoaren atala

Aurkezteko epea: 2020ko azaroaren 23a

Informazio gehiago: https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8522/Ayudas-a-la-edicion-para-entidades-sin-animo-de-lucro-2020