Apirilaren 12tik aurrera, 2023an herritarrek parte hartzeko diru-laguntzak emateko epea ireki zen, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren. Horren helburua da udal-eremutik irabazi-asmorik gabeko elkarte eta entitateekin lankidetzan aritzeko tresna bat izatea, herritarren parte-hartzearen, herritar aktiboen, parte-hartzean trebatzearen eta gizarte-artikulazioaren bidez gizarte-ehuna garatzea sustatzen duten proiektu, jarduera eta prestakuntzen garapenean, genero-berdintasuna sustatzen duten aldi berean.

Administrazio deitzailea: IRUÑEKO UDALA.

Alor kudeatzailea: Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Zinegotzi Ordezkaria

Deialdiaren xedea:  Irabazi-asmorik gabeko elkarteei eta beste entitate batzuei dirulaguntzak ematea, 2023an proiektuak, jarduketak eta prestakuntzak egin ditzaten herritarren partaidetzaren, herritartasun aktiboaren, partaidetzako prestakuntzaren eta gizarte-loturaren esparruetan. Ildo horretan, herritarren partaidetza irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta/edo entitateek sustatutako ekimenak dira, elkartekideen eta/edo boluntarioen inplikazio aktiboa sustatzeko, garapen pertsonala, taldekoa eta komunitarioa sustatuz, inguruko arazo ekonomikoei, ingurumenekoei eta sozialei erantzuna emanez eta bizi-baldintzak hobetuz.

Modalitateak:

  • A epigrafea: Auzoetako festak, jai herrikoiak zein unean uneko izaera komunitarioko gizarte eta kultur ekitaldiak: Inauteriak, Olentzero, Erregeak, kauteroak, auzoetako egunak, Emakumearen Eguna, San Joaneko suak, Haurren Eguna, Halloween, etab. –auzo batean egin eta herritar guztiei irekita daudenak–.
  • B epigrafea: Herritarren parte-hartzea eta gizarte-ehunak sarean lan egitea sustatzen dituzten jarduketak.
  • C epigrafea: Kultur aniztasuna bultzatzen duten jarduerak.
  • D epigrafea: Herritarren parte-hartzea eta adinekoen herritartasun aktiboa sustatzen dituzten jarduketak.
  • E epigrafea: Herritarren partaidetza eta herritartasun aktiboa sustatzeko esparruan egindako prestakuntza-ekintzak.

Eskabideak aurkezteko lekua:https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=PL3000040&idioma=1

Aurkezteko epea:  2023/05/16ra arte, egun hori barne.

Informazio gehiago: participacionciudadano@pamplona.es | 948 420 506

KONTSULTATU DIRU-LAGUNTZA EMATEKO LAGUNTZA-MATERIALA