Deialdia, Herritarren partaidetzaren esparruan 2020. urtean elkarteei dirulaguntzak emateko. Epea luzatzea

Aurkezteko epe berria 2020ko abuztuaren 13ra arte

Deialdi honek elkarlanerako laguntza-tresna izan nahi du Udalaren esparruan, elkarteek eta irabaziasmorik gabeko entitateek proiektuak, jarduketak eta prestakuntzak egin ditzaten, ehun soziala bultzatzea helburu harturik, herritarren partaidetza, herritartasun aktiboa, partaidetzako prestakuntza eta gizarte-loturak erabilita, eta aldi berean genero-berdintasuna sustatuta.

Administrazio deitzailea: IRUÑEKO UDALA

Organo emailea: Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Zinegotzi Ordezkaria

Deialdiaren xedea: Irabazi-asmorik gabeko elkarteei eta beste entitate batzuei dirulaguntzak ematea, proiektuak, jarduketak eta prestakuntzak egin ditzaten herritarren partaidetza, herritartasun aktibo, partaidetzako prestakuntza eta gizarte-loturaren esparruan, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen laguntze aldera, 2020an, Iruñeko udalmugartearen barruan.

Modalitateak:

Deialdi hau zuzenduta dago 2020. urte osoan zehar herritarren partaidetzaren esparruan gauzatzen diren jarduketak eta prestakuntza diruz laguntzera. Bost modalitate ezarri dira:
– A epigrafea: Auzoetako festak, jai herrikoiak zein izaera komunitarioko gizarte eta kultur ekitaldiak.
– B epigrafea: Herritarren parte-hartzea eta gizarte-ehunak sarean lan egitea sustatzen dituzten jarduketak.
– C epigrafea: Kultur aniztasuna bultzatzen duten jarduerak.
– D epigrafea: Herritarren parte-hartzea eta adinekoen herritartasun aktiboa sustatzen dituzten jarduketak.
– E epigrafea: Herritarren partaidetza eta herritartasun aktiboa sustatzeko esparruan egindako prestakuntza-ekintzak.

Eskabideak aurkezteko lekua:

Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko abuztuaren 13ra arte.

Oinarriak deskargatzea
Eranskinak deskargatzea (dok):


Diru-laguntzaren izapidetzea errazteko, aukera ematen dizuegu, aurretiko hitzorduaren bidez, Dinamizazio Zerbitzuko taldeak laguntza eman diezazuen, bai diru-laguntza izapidetzean (ziurtagiria izanda) izan ditzakezuen zailtasunetan, bai proiektua idaztean.
Edozein zalantza argitzeko, kontsulta egiteko edo hitzordua eskatzeko, mesedez, deitu gurekin 948 42 02 66/948 42 02 68 telefonora eta e-mailez. | participacionciudadana@pamplona.es


Diru-laguntza aurkezteko laguntza-gidak:

Herritarren Partaidetzarako 2020rako Diru-laguntzen Aurkezpena

Eranskinak azaltzeko gidak:

Nola izapidetu ziurtagiri digitala: