KULTURA-ANIZTASUNA

Taldeen eta gizarteen kulturak adierazteko moduak ugaritzea. Adierazpen horiek taldeen eta gizarteen barruan transmititzen dira, baita haien artean ere. Kultura-aniztasuna ez da gizadiaren kultura-ondarea adierazteko modu desberdinen bidez soilik agertzen, kultura-adierazpen anitzei esker aberastu eta transmititu baita, baizik eta baita arte-sorkuntzarako, produkziorako, banaketarako, zabalkunderako eta gozamenerako moduen bidez ere, erabilitako ingurunea eta teknologia edozein izanik ere.

Iturria: Kultur Adierazpenen Aniztasuna Babestu eta Sustatzeari buruzko Konbentzioaren 4.1 artikulua.

Ezagutu Iruñeko Udalak gai honekin lotuta egindako jarduera eta programa guztiak: