Zer da

Herritarren Erakundeen Udal Erroldan izena emateko eskaera.

Nork egin dezake izapidea?

Egoitza soziala Iruñean duten edo jarduera Iruñean egiten duten eta irabazi-asmorik ez duten legez eratutako elkarteak.

Baldintzak

  • Irabazi-asmorik gabeko erakundeak izatea.
  • Indarrean dagoen araudiaren arabera legez eratuta egotea.
  • Helbide soziala, egoitza, ordezkaritza nagusia eta/edo jarduerak Iruñeko udalerrian egitea.
  • Bere estatutu eta jarduketen arabera, helburu nagusia udalerriko herritarren interes orokorrak edo sektorialak ordezkatzea, defendatzea, sustatzea edo hobetzea eta haien bizi-kalitatea hobetzea izatea.
  • Iruñeko herritarren onurarako programak eta jarduerak egitea.
  • Funtzionamendu-arauak demokratikoak izatea.

Nola erregistratu?

Iruñeko Udalaren egoitza elektronikoaren bidez: https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx? Idioma = 1

 Eskaera gaztelaniaz