6.2 VISUAL THINKING: PROZESUAK KOMUNIKATZEKO ETA ERRAZTEKO MARRAZKIAK

AURREIZENA EMAN HEMEN Bideratze grafikoaren erabilgarritasunari eta metodologiari buruzko hastapen-ikastaroa. Bideratze grafikoa ikusizko pentsamenduaren (Visual Thinking) teknika bat da, baita aurrerapauso bat ere, berrikuntza eta komunikazioaren eraginkortasuna lortzeko, eduki konplexuak azaltzeko eta partaidetza-prozesuak dinamizatzeko. Edukiak Tresna metodologikoaren hastapenak. Asmoz begiratzea Nola egiten da bideratze grafikoa? Visual Thinking-aren zenbait teknika. Zertarako erabili Visual Thinking-a? Ikusizko pentsamendua,

5.3 GIZARTE MENTORETZA: LAGUNTZA EMOZIONALA

AURREIZENA EMAN HEMEN Gizarte-mentoretza da beren burua borondatez eskaintzen duten pertsonen arteko harremana sustatzea, aukera-ezberdintasun egoeran dagoen beste pertsona bati banakako laguntza emateko, kasu honetan, Nafarroan inoren kargu ez dauden gazte atzerritarrei. Lantegia gizartean esku-hartzeko metodologia horretara hurbiltzen da, eta onura ugari dakarzkie egitasmoan bai parte hartzaile diren mentoregaiei baita mentore lana egiten dutenei ere.

5.2 KULTURARTEKO BITARTEKARITZARAKO KULTUR EZAUGARRIAK I: MAGREB, IBEROAMERIKA, BULGARIA, ERRUMANIA ETA SAHARAZ HEGOALDEKO AFRIKA

AURREIZENA EMAN HEMEN Ikastaro honetan Magrebeko herrialdeetako, Saharaz azpiko Afrikako, Iberoamerikako, Bulgariako eta Errumaniako kulturak ezaugarritzen dituzten gako eta elementuak emanen dira. Ezagutza beharrezkoa da elkarreragin kultural positiborako eta kulturarteko komunikazio ezinhoberako, eta horrek, zalantzarik gabe, balizko gatazka edo talka kulturalak kudeatzen lagunduko digu. 2001eko Aniztasun Kulturalari buruzko Adierazpen Unibertsalean jasotako kulturaren definiziotik abiatuko da:

5.1 NAFARROAKO GIZARTEAREN EZAUGARRIAK MIGRATZAILE IRITSI BERRIENDAKO: HARRERA-KOMUNITATEA EZAGUTZEN

AURREIZENA EMAN HEMEN Ikastaro honetan Nafarroako kultura ezaugarritzen duten gako eta elementuak emanen dira. Ezagutza beharrezkoa da elkarreragin kultural positiborako eta kulturarteko komunikazio ezin hoberako. Horrek, zalantzarik gabe, balizko gatazka edo talka kulturalak kudeatzen lagunduko digu. 2001eko Aniztasun Kulturalari buruzko Adierazpen Unibertsalean jasotako kulturaren definiziotik abiatuko da: kultura gizarte baten edo talde sozial baten ezaugarri

4.3 WORD ERABILIZ MAKETATZEA: Sortu bisualki erakargarriak, egituratuak eta funtzionalak izanen diren txostenak eta bestelako dokumentuak

AURREIZENA EMAN HEMEN Segur aski, orain arte Word-en erabilera autodidakta egin duzu, eta funtzio batzuk ez zaizkizu hain intuitiboak iruditzen. % 100 praktikoa den ikastaro honetan Word modu aurreratuan erabiltzen ikasiko duzu. Estiloak baliatuz formatua esleitzen ikasiko duzu, eta dokumentuari formatu homogeneo bat emanen diozu, behar izanez gero azkar aldatzen ahalko dena. Dokumentuaren edukia eskema-ikuspegiaren

4.2 NOLA HELDU GATAZKEI ANTOLAKUNDEETAN?

AURREIZENA EMAN HEMEN Komunitate-inguruneen ongizatea ez da berez etortzen, pixkanaka-pixkanaka eraikitzen da, eta indartu egiten da elkarren arteko topaketaren bidez, eta bestearen eta besteen arteko topaketa eta ezagutzaren bidez. Ezagutzatik eta aitortzatik bakarrik hasten ahal gara pertsonen berdintasunaren alde lan egiten: ezagutzen badut bakarrik izaten ahal dut enpatia. Elkar ezagutzeko, elkarrekin hitz egin eta elkarri

Newsletterra

Twitter

Facebook

Go to Top